/Files/images/temp/Статут_11.jpg

/Files/images/temp/Статут_2.jpg

Статут

учнівського самоврядування

Гладківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

І. Загальні положення

1.Учнівське самоврядуваннярегламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2.Учнівськесамоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

1.Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині, народові України.

2.Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

3.Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4.Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5.Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

Права і обов`язки

1.Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

2.Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання учнівського парламенту, яке проводиться раз на місяць.

3.Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4.Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

5.Президентом учнівського колективу може бути учень 8 - 11 класу, який обирається таємним голосуванням більшістю голосів вчителів та учнів школи.

6.Форми діяльності центріввизначаються на засіданнях парламенту.

VІ.Шкільний парламент:

1. Бере участь у складанні річного плану роботи школи;

2. Координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

3. Контролює створення належних умов для навчання тадозвілля учнів;

4. Приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

5. Вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

6. Бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

7. Веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

8. Проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

9. Організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо;

Основні напрями діяльності

органів учнівського самоврядування

Центр«Освіти»:

1. Проводитьроботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

2. Організовує консультаційну допомогу з предметів;

3. Бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

4. Контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

5. Веде боротьбу з пропусками уроків;

6. Залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

7. Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

8. Бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах(про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

9. Збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

10. Виховує культуру читання та бережливе ставлення до книги, підручника;

11. Проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.

Центр «Дисципліни і порядку»:

1. Забезпечує захист прав та інтересів учнів;

2. Організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

3. Контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

4. Організовує чергування учнівпо школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

5. Контролює та оцінює чергування по класах;

6. Контролює дотриманняучнями Статуту школи(Правил внутрішнього шкільногорозпорядкуучнів);

7. Контролює відвідування учнями школи;

8. Надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни, приймає участь у розробці законодавчих документів, правил поведінки в школі, стежить за їх виконанням;

9. Організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

10. Розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

11. Виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду, координаційну раду;

12. Організовує правову освіту(вивчення Правил для учнів, Статуту школи, документів про освіту, учнівське самоврядування, адміністративного та кримінального кодексів, інших правових документів),проводить зустріч з правоохоронцями.

Центр «Дозвілля»:

1. Залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

2. Підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

3. Організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

4. Готує творчі виставки учнів;

5. Встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

6. Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

7. В кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

8. Організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

9. Оформляєальбоми до пам`ятних дат, традиційних свят в школі("Літопис класів");

10. Організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів.

Центр «Здоров'я»:

1. Пропагує здоровий спосіб життя(антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

2. Залучає учнів та батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

3. Організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я;

4. Проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

5. Організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

6. Контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;

7. Приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життята культури поведінки;

8. Проводить санітарно-освітню роботу серед учнів(випускає санбюлетні, проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).

Центр «Добрих і корисних справ»:

1. Виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;

2. Створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентарю на протязі навчального року та в літній період;

3. Організовує чергування на закріплених за класами територіях школи;

4. Проводить рейдові перевірки збереження шкільного майна та чергування один раз в місяць;

5. Організовує змагання між класними колективами по збереженню шкільного майна;

6. Веде облік збереження шкільного майна, закріпленого за тим чи іншим класом;

7. Викликає на засідання учнів, які поламали меблі, входить з пропозицією до педагогічної ради або директора школи про прийняття адміністративних заходів до учнів, що проявили недбале ставлення до шкільного майна;

8. Проводить профорієнтаційну роботу в школі, розвиваєінтерес та повагу до майбутньої професії;

9. Піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих;

10. Організовує проведення трудових операцій, десантів.

Центр « Інформаційний»:

1. Забезпечує гласність в діяльності органів учнівського самоврядування;

2. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, класі через шкільну газету "ТЕМП";

3. Розвиває у дітей уміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;

4. Сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

5. Забезпечує інформацією з життя школи(гарячі новини, вітання на замовлення, спортивні новини, інформаційний вісник безпеки житттєдіяльності, музичний калейдоскоп, навколо світу, підсумки роботи);

6. Збирає та обробляє дані, надає інформацію щодо подальшої діяльності органів учнівського самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 478

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.

Фотогалерея

Гладківський ліцей
Голопристаеської міської ради
Херсонської області

вул. Центральна, 163,
с. Гладківка, Голопристанський район,
Херсонської обл.

Дата останньої зміни 16 Березня 2022

Цей сайт безкоштовний!